บริษัท แอสตร้า เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท แอสตร้า เทคโนโลยี จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2533 เป็นบริษัทดำเนินธุรกิจหลักด้านจำหน่ายสินค้า จากประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป และประเทศอิสราเอล ให้กับกองทัพไทย บริษัทฯ มีความประสงค์รับสมัครบุคลากร เพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดในตำแหน่งงานที่ต้องการ ดังนี้
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท แอสตร้า เทคโนโลยี จำกัด
เลขที่ 6 ซอยอยู่เย็น1 ถนนอยู่เย็น
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
เว็บไซต์: http://www.astratech.co.th
ใช้งานแผนที่