บริษัท ไทยรับเบอร์ แลนด์ แอนด์ แพลนเตชั่น จำกัด
ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมสวนยางพาราซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกยางพาราอยู่ที่ภาคเหนือ เช่น จังหวัดเชียงราย น่าน และพะเยา โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 14,612 ไร่ บริษัทมีนโยบายในการขยายพื้นที่อีกเป็นจำนวนมาก อีกทั้งบริษัท จำหน่ายพันธุ์กล้ายางพันธุ์ดี และเปิดศูนย์รับซื้อยางพารา ที่ อ.เชียงคำ จ.พะเยา รับซื้อน้ำยางสด ยางแผ่น ยางก้อนถ้วย และขี้ยาง โดยบริษัทฯ มีความต้องการบุคลากรเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ เพื่อพัฒนาธุรกิจต่อไป ดังนี้
สวัสดิการ
 • 1. โบนัสประจำปี
 • 2. ประกันสังคม
 • 3. การปรับค่าจ้างประจำปี
 • 4. ประกันอุบัติเหตุ
 • 5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 6. เงินกู้ยืมฉุกเฉิน
 • 7. ของเยี่ยมกรณีคลอดบุตร
 • 8. ของเยี่ยมกรณีเจ็บป่วย
 • 9. เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต
 • 10. เงินช่วยเหลือเนื่องจากการโยกย้ายฐาน
 • 11. ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าที่พัก
 • 12. เครื่องแบบพนักงาน
 • 13. ตรวจสุขภาพประจำปี
 • 14. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
 • 15. เงินช่วยเหลือกรณีใช้พาหนะส่วนตัวในกิจการบริษัทฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไทยรับเบอร์ แลนด์ แอนด์ แพลนเตชั่น จำกัด
561 หมู่ 10
ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
เว็บไซต์: www.trlp-cr.com
วิธีการเดินทาง
 • สำนักงานใหญ่ : เข้าทางสนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ก่อนถึงสนามฟุตบอล สโมสรเชียงรายยูไนเต็ด
ใช้งานแผนที่