ผลิตเครื่องจักร Shell Core Machine สำหรับชิ้นส่วนรถยนต์ เป็นบริษัทญี่ปุ่น ขายทั้งในและต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย ส่วนในประเทศไทยลูกค้าสำคัญ บจก. คูโบต้า
สวัสดิการ
- โบนัส (ตามผลประกอบการ) - ค่าเดินทาง - ค่าอาหาร - ประกันอุบัติเหตุ - เที่ยวประจำปี - ชุดฟอร์มบริษัท - เบี้ยขยัน
ติดต่อ
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ฟาวน์ดรี แมชชินเนรี่ จำกัด
888/8 ม.2
ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280