บริษัท จัดหางานอิจิจิน จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ที่ 31 อาคารพญาไทบิวดิ้ง ห้องเลขที่ 517 ชั้นที่ 5 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02 246 2983 โทรสาร 02 246 2983 ได้รับใบอนุญาติจัดหางานให้คนหางานทำในประเทศ เลขที่ นบ.น. 001/2552 โดยกระทรวงแรงงาน จังหวัดนนทบุรี เรามีความมุ่งมั่นที่จะสรรหาบุคคลากรที่ดี มีคุณภาพ และบุคคลากรที่ต้องการหางานทำที่ดี กับองค์กรในภาคอุตสาหกรรม
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • เบี้ยขยัน
  • ค่าอาหาร
  • ปรับเงินเดือนประจำปี
  • เงินเดือน,ประกันสังคม
  • ค่าบ้าน, ค่าเดินทาง, ประกันอุบัติเหตุ, ค่ารักษาพยาบาล, ทุนการศึกษาบุตร, เงินพิเศษ/โบนัสประจำปี, ท่องเที่ยวประจำปีและอื่นๆ (ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด)
ติดต่อ
บริษัท จัดหางาน อิจิจิน จำกัด
29/1 อาคารปิยะเพลส หลังสวน
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เว็บไซต์: www.maruichi-thailand.com/ichijin
ใช้งานแผนที่