บริษัท จัดหางานอิจิจิน จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ที่ 29/1 อาคารปิยะเพลสหลังสวน ห้องเลขที่ 13D/2 ชั้นที่ 13 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02 006 8700 โทรสาร 02 006 8700 ได้รับใบอนุญาติจัดหางานให้คนหางานทำในประเทศ เลขที่ นบ.น. 001/2552 โดยกระทรวงแรงงาน จังหวัดนนทบุรี เรามีความมุ่งมั่นที่จะสรรหาบุคคลากรที่ดี มีคุณภาพ และบุคคลากรที่ต้องการหางานทำที่ดี กับองค์กรในภาคอุตสาหกรรม
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าอาหาร
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • เงินเดือน,ประกันสังคม
 • ค่าบ้าน, ค่าเดินทาง, ประกันอุบัติเหตุ, ค่ารักษาพยาบาล, ทุนการศึกษาบุตร, เงินพิเศษ/โบนัสประจำปี, ท่องเที่ยวประจำปีและอื่นๆ (ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด)
 • ติดต่อ
  บริษัท จัดหางาน อิจิจิน จำกัด
  29/1 อาคารปิยะเพลส หลังสวน
  แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  ใช้งานแผนที่