บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด
บริษัทเกี่ยวกับบัตรเครดิตและสินเชื่อ ประเภทธุรกิจ พนักงานประจำเซ็นทรัลทุกสาขา และ Sale ขายบัตรเครดิตเซ็นทรัลเครดิคคาร์ด
สวัสดิการ
มีประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด
อาคารแคปปิตอลทาวเวอร์ ชั้น 9 10330