JobThai
ประกอบธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทสุขภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์ มีผลิตภัณฑ์ภายใต้กลุ่มดังกล่าว จำนวน 4 แบรนด์ ได้แก่ ES , DENA ,DOKI และ VISTA บริษัทได้กำหนดกลยุทธ์ในการทำตลาดโดยใช้จุดเด่นในด้านคุณภาพ, ราคา และบริการหลังการขายตามลำดับ ด้วยคุณค่าแห่งปรัชญาของเรา และภารกิจที่มั่นคงในการดำเนินงาน เรามีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาเพื่อการเติบโตขององค์กร และ ดำรงไว้ซึ่งความก้าวหน้าในอนาคต และด้วยความรับผิดชอบสูงสุดที่มีต่อ สังคม ลูกค้า และพนักงาน ล้วนเป็นสิ่งที่บริษัทมุ่งปฎิบัติตลอดมา ก้าวต่อไปของ บริษัท ชลสิทธิ์ เทรดดิ้ง จำกัด คือ มุ่งสร้างความผูกพันที่ยั่งยืนกับลูกค้า ด้วยการไม่หยุดที่จะพัฒนาสินค้า และบริการที่มีคุณภาพ
สวัสดิการ
สวัสดิการ 1.ลาหยุดตามประเพณี 13รวันหยุด วัน 2.ลาป่วย 30 วัน 3.ลากิจ 3 วัน 4.ลาพักร้อน 6 วัน 5.ลาทำหมัน 1วัน 6.ลาคลอดบุตร 98 วัน 7.ลารับราชการทหาร 8.ประกันสังคม 9.ประกันโควิท+อุบัติเหตุ (ตามแบบประกัน) 10.ประกันกลุ่มอุบัติเหตุ /สุขภาพ (ตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง) 11.โบนัส (ตามผลประกอบการ ตามตำแหน่ง) 12.ค่าคอมมิชชั่น (ตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง) 13.ค่าincentive (ตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง) 14.ค่าน้ำมัน (ตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง)
15.แพ็กเกจค่าโทรศัพท์+อินเตอร์เน็ต (ตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง) 16.เงินช่วยซื้อมือถือใหม่ให้พนักงาน 2,000บาท 17.ส่วนลดสินค้าในแบรนด์บริษัท 18.กิจกรรมวันเกิด 19.กิจกรรมสังสรรค์ตามวาระโอกาส 20.คอร์สอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ 21.ชุดฟอร์มพนักงาน 22.เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส 23.เงินช่วยเหลืออุปสมบท 24.เงินช่วยเหลือคลอดบุตร 25.เงินช่วยเหลือซื้อของเยี่ยมพนักงานที่เจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล 26.เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต 27.เงินยืมฉุกเฉินเพื่อรักษาพยาบาลพนักงาน ครอบครัว สัตว์เลี้ยง
ติดต่อ
บริษัท ชลสิทธิ์ เทรดดิ้ง จำกัด
42 ซ.สะแกงาม 21 (พระราม 2 ซอย 69)
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
เว็บไซต์: http://www.denadelivery.com