ประกอบธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทสุขภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์ มีผลิตภัณฑ์ภายใต้กลุ่มดังกล่าว จำนวน 4 แบรนด์ ได้แก่ ES , DENA ,DOKI และ VISTA บริษัทได้กำหนดกลยุทธ์ในการทำตลาดโดยใช้จุดเด่นในด้านคุณภาพ, ราคา และบริการหลังการขายตามลำดับ
ด้วยคุณค่าแห่งปรัชญาของเรา และภารกิจที่มั่นคงในการดำเนินงาน เรามีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาเพื่อการเติบโตขององค์กร และ ดำรงไว้ซึ่งความก้าวหน้าในอนาคต และด้วยความรับผิดชอบสูงสุดที่มีต่อ สังคม ลูกค้า และพนักงาน ล้วนเป็นสิ่งที่บริษัทมุ่งปฎิบัติตลอดมา ก้าวต่อไปของ บริษัท ชลสิทธิ์ เทรดดิ้ง จำกัด คือ มุ่งสร้างความผูกพันที่ยั่งยืนกับลูกค้า
ด้วยการไม่หยุดที่จะพัฒนาสินค้า และบริการที่มีคุณภาพ
สวัสดิการ
  • 1. โบนัสประจำปี
  • 2. ค่าคอม
  • 3. โบนัส
  • 4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  • 5. ค่าโทรศัพท์
  • 6. ประกันสังคม
  • 7. วันหยุดพักร้อน
  • 8. เงินช่วยเหลือต่าง ๆ
  • 9. อุปกรณ์การทำงาน (บางตำแหน่ง)
ติดต่อ
บริษัท ชลสิทธิ์ เทรดดิ้ง จำกัด
42 ซ.สะแกงาม 21 (พระราม 2 ซอย 69)
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
ใช้งานแผนที่