บริษัท แบริ่งเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท แบริ่งเซ็นเตอร์ ประกอบธุรกิจประเภท ค้าส่งและค้าปลีก สินค้าประเภท ตลับลูกปืน NSK, NTN และตลับลูกปืนทุกชนิด ที่ใช้สำหรับรถยนต์ การเกษตร และอุตสหกรรม อีกทั้งทางบริษัท ยังจัดจำหน่าย โซ่ เฟือง ซีลยาง และ ลวดเชื่อม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท แบริ่งเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
25/9-10 ถ.พระราม 6 10330
เว็บไซต์: www.bearingscenter.co.th