บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จำกัด
บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จำกัด ประกอบธุรกิจจำหน่ายวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุทางการแพทย์
สวัสดิการ
- เงินเดือน + ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง + ค่าคอมมิชชั่น - ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จำกัด
72 ซอยติวานนท์ 3 ถนนติวานนท์
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ใช้งานแผนที่