เป็นบริษัท ออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เกทเวย์ อาร์คิเทค จำกัด
30/17 ม.6 ซอยชินเขต 2/3
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210