เป็นบริษัทที่ลงทุนโดยนักลงทุนชาวญี่ปุ่น ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ดำเนินกิจการในประเทศไทยมาแล้ว 20 ปี มีลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท ได้แก่ ชิ้นส่วนยานยนต์ ท่อหม้อน้ำรถยนต์และยางรองแท่นเครื่องยนต์ โดยชิ้นส่วนของบริษัท ฯ ส่วนตรงให้กับผู้ผลิตรายใหญ่ในวงการรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เช่น Honda, Mitsubishi, Isuzu, Suzuki, Nissan เป็นต้น โรงงานตั้งอยู่ที่เขตอุตสาหกรรม 304 อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี มีพนักงานประมาณ 1,700 คน
สวัสดิการ
 • เบี้ยขยัน
 • ชุดพนักงาน
 • ข้าวฟรี
 • ค่าอาหารกลางวัน
 • ค่าเดินทาง
 • เงินช่วยเหลือกรณีสมรส
 • เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร
 • เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
 • เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร เสียชีวิต
 • เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ
 • เงินรางวัลกรณีการมาทำงานดีเด่น
 • เงินรางวัลกรณีทำงานครบ 3 ปี, 5 ปี, 10 ปี, 15 ปี
 • ของขวัญวันเกิด และเค้กวันเกิด
 • งานท่องเที่ยวประจำปี และงานเลี้ยงปีใหม่
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เปิดสมุดบัญชีเงินฝาก และทำบัตร ATM ฟรี
 • โบนัสประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ติดต่อ
  บริษัท วาย-เทค จำกัด
  243 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรม 304
  ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
  ใช้งานแผนที่