บริษัท พีซ พลาสติก จำกัด
เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2543 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการฉีดพลาสติก ประเภทชิ้นส่วนยานยนต์ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีซ พลาสติก จำกัด
292/10 ม.1 ถ.เทพารักษ์ 10270