บริษัท โฟร์จี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทเริ่มเปิดดำเนินการมาเป็นเวลา กว่า 10 ปี เป็นผู้ผลิต OEM แผงคอนโทรล อีเล็คโทรนิคส์ สำหรับ ลิฟท์ และ ระบบเซ็นเซอร์ความปลอดภัย ลิฟท์
สวัสดิการ
โบนัส เบี้ยขยัน ตรวจสุขภาพประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โฟร์จี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
41/1 ม.12 ถ.นวลจันทร์
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
ใช้งานแผนที่