JobThai
บริษัท โปรเฟสชันนอล เทสติ้ง จำกัด
บริษัท โปรเฟสชันนอล เทสติ้ง จำกัด เป็นผู้ให้บริการทางด้านงานทดสอบเชิงกล และโลหะวิทยา ซึ่งได้รับการรับรองระบบห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO 17025 : 2005 บริษัทฯได้มีการบริการครอบคลุมการทดสอบที่หลากหลาย ได้แก่ การทดสอบ Tensile test, Impact test, Bend test, Hardness test, Chemical Analysis รวมถึงการวิเคราะห์โครงสร้างโลหะ เป็นต้น บริษัทฯมีฐานลูกค้าอยู่ในโซนจังหวัดชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ และจังหวัดใกล้เคียง

สวัสดิการ
ประกันสังคม, ชุดยูนิฟอร์ม, ห้องพักพนักงาน, ค่าเดินทาง, เบี้ยขยัน, โบนัส,ปรับค่าจ้างประจำปี, งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ และสวัสดิการอื่น ๆ ตามที่กฏหมายกำหนด
zero position th
ติดต่อ
บริษัท โปรเฟสชันนอล เทสติ้ง จำกัด
บริษัท โปรเฟสชันนอล เทสติ้ง จำกัด เลขที่ 55/6-7 หมู่ 4
ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130
เว็บไซต์: www.professionaltesting.co.th