บริษัท เจียเม้ง จำกัด เปิดดำเนินกิจการ ตั้งแต่ปี 2536 กว่า 20 ปี เกี่ยวกับการคัดและปรับปรุงคุณภาพข้าวหอมมะลิ เพื่อจัดจำหน่ายทั้งภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ โดยได้รับการรับรองระบบคุณภาพ เช่น ISO 9001:2008, ISO14001 , GMP , HACCP ,HALAL , BRC ซึ่งปัจจุบันบริษัท อยู่ในช่วงการปรับปรุงและขยายกิจการ จึงมีความจำเป็นในการรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เข้ามาเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวขึ้นไป
สวัสดิการ
 • - ประกันสังคม
 • - กองทุนทดแทน
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - เบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติงานนอกสถานที่
 • - เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจสงเคราะห์
 • - เงินช่วยเหลือกรณีครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
 • - การประกันชีวิตกลุ่ม
 • - และสวัสดิการอื่นๆตามกฏหมายกำหนด
 • - เงินโบนัสตามผลการประกอบกิจการ ฯลฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เจียเม้ง จำกัด
119 หมู่ 8
ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30000
เว็บไซต์: www.chiameng-rice.com
วิธีการเดินทาง
 • รถโดยสารประจำทาง จาก ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา (ประมาณ 7 กิโลเมตร)
 • สายที่1 ราชชีมา - พิมาย - ชุมพวง
 • สายที่2 ราชสีมา - โนนสูง
 • สายที่3 ราชสีมา - เมืองคง
ใช้งานแผนที่