บริษัท พีเอสซี เทคโนโลยี (อยุธยา) จำกัด
ประกอบธุรกิจบริการ รับคัดแยกถาดใส่ชิ้นส่วน และล้างทำความสะอาด ถาดชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกค์ และได้รับการส่งเสริมการลงทุน จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
Benefits
  • - ค่ารักษาพยาบาล
  • - โบนัส
  • - ค่าเดินทาง
  • - ค่ากะ
  • - สามารถเดินทางมาทำงานเองได้
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท พีเอสซี เทคโนโลยี (อยุธยา) จำกัด
593 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
See Map