สหกรณ์บริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด
สหกรณ์บริการ มอ. จำกัด เป็นหน่วยงานที่ให้บริการหรือสวัสดิการแก่สมาชิก บุคลากร ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และให้บริการบุคคลทั่วไป มีบริการ หอพักนักศึกษา จำหน่ายของที่ระลึกตรา มอ. ลีมูซีน
สวัสดิการ
นอกเหนือจากเงินเดือนมีสวัสดิการค่าครองชีพ ค่าตรวจสุขภาพประจำปี และค่าตอบแทนอื่นๆ ตามระเบียบสหกรณ์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
สหกรณ์บริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด
15 ถ.กาญจนวนิช 90110
เว็บไซต์: www.sercoop.psu.ac.th