บริษัท เอส ที ซี คริเอชั่น จำกัด
รับบริการโฆษณาสินค้า จัดบู๊ชการแสดงสินค้า
สวัสดิการ
•ที่พักฟรี •ประกันสังคม •วันหยุดตามประเพณี •ลาพักร้อนประจำปี •กินเลี้ยงประจำปี •เบี้ยเลี้ยง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอส ที ซี คริเอชั่น จำกัด
6/79 หมู่ที่ 9 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: www.stccreation.com