บริษัท ไอดีล พลาสติก อีโวลูชั่น จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการฉีดพลาสติก
สวัสดิการ
ค่าตำแหน่ง,เบี้ยขยัน,ค่านำมันรถ,โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไอดีล พลาสติก อีโวลูชั่น จำกัด
435/2 หมู่4 , ซอย4 21140