บริษัท เวิลด์คัพ อินดัสตรี จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสิ่งทอ หมวก เสื้อผ้า ยางยืด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เวิลด์คัพ อินดัสตรี จำกัด
810 ถนนเอกชัย
แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150