บริษัท ขายยาเพ็ญภาค จำกัด
ประกอบกิจการด้านผลิตภัณท์ยาแผนโบราณ
สวัสดิการ
  • 1.โบนัสตามผลประกอบการ
  • 2. ปรับเงินเดือนประจำปี
  • 3.กองทุนประกันสังคม / กองทุนทดแทน
  • 4.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • 5.ตรวจสุขภาพประจำปี
  • 6.ชุดยูนิฟอร์ม
  • 7.เงินช่วยเหลือ ฌาปณกิจศพ , แต่งงาน ,งานบวช
  • 8.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
  • 9.ท่องเที่ยวประจำปี
  • 10.ทุนการศึกษาบุตร
ติดต่อ
บริษัท ขายยาเพ็ญภาค จำกัด
112 / 118 หมู่ 18
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เว็บไซต์: www.penpark.com
ใช้งานแผนที่