บริษัท ซันอัลลอย อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด
เป็นบริษัท ผู้ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ ของญี่ปุ่น 100 %
สวัสดิการ
 • - ค่าครองชีพ
 • - ค่าอาหารกลางวัน
 • - ค่าอาหารล่วงเวลา
 • - ค่าเดินทาง (ไม่มีรถรับ-ส่ง)
 • - เบี้ยขยัน
 • - ค่าล่วงเวลา
 • - ประกันสุขภาพ
 • - ประกันอุบัติเหตุ
 • - โบนัส
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - ท่องเที่ยวประจำปี
 • - เงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ เช่น คลอดบุตร ฯลฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ซันอัลลอย อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
เว็บไซต์: www.sanalloy.co.jp