บริษัท ซันอัลลอย อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด
เป็นบริษัท ผู้ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ ของญี่ปุ่น 100 %
สวัสดิการ
- ค่าครองชีพ - ค่าอาหารกลางวัน - ค่าอาหารล่วงเวลา - ค่าเดินทาง (ไม่มีรถรับ-ส่ง) - เบี้ยขยัน - ค่าล่วงเวลา - ประกันสุขภาพ - ประกันอุบัติเหตุ - โบนัส - ตรวจสุขภาพประจำปี - ท่องเที่ยวประจำปี - เงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ เช่น คลอดบุตร ฯลฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ซันอัลลอย อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
เว็บไซต์: www.sanalloy.co.jp