บริษัท ยามาโตะ เคมิคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตอะไหล่แอร์ อะไหล่รถยนต์ ผลิตภัณฑ์จากยาง
สวัสดิการ
กองทุนเงินทดแทน, ชุดยูนิฟอร์ม, รถรับส่ง-พนักงาน, ข้าวฟรี, โบนัสปีละ 2 ครั้ง ตามผลประกอบการ, เงินกู้ยืม, เงินเบิกล่วงหน้า, เงินช่วยเหลือ การสมรส การคลอดบุตร บิดา-มารดาบุตร สามี-ภรรยา เสียชีวิต , มีการสังสรรค์ (จัดเลี้ยง,อื่น ๆ) ,ท่องเที่ยวประจำปี , กีฬาสี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ยามาโตะ เคมิคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
49/31 ม.5 20230
ใช้งานแผนที่