บริษัท พีเอ อินเตอร์เฮาสซิ่ง จำกัด
บริษัท พีเอ อินเตอร์ เฮาสซิ่ง ต้องการรับสมัครผู้ที่มีความสามารถในด้านงานตกแต่งภายใน สามารถคุมงานก่อสร้างได้ ถอดแบบวัสดุ-อุปกรณ์ในการก่อสร้างได้ และมีความตั้งใจในการทำงาน ในตำแหน่งดังนี้
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีเอ อินเตอร์เฮาสซิ่ง จำกัด
60, 62 ถ.สุขาภิบาล 2 10250