บริษัท วิน เซิร์ฟ โปรดักส์ จำกัด
บริษัทวินเซิร์ฟ โปรดักส์ จำกัด เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่มวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถและคลุกคลีอยู่ในอุตสาหกรรมก่อสร้างทั้งผลิตภัณฑ์สารเคมีที่ใช้ในงานการก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับระบบกันซึมชนิดต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์ที่ใช้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาอาคารและการซ่อมแซมองค์อาคาร บริษัทวินเซิร์ฟ โปรดักส์ จำกัด ได้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อทำการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทเคมีภัณฑ์เพื่อการก่อสร้างที่มีคุณภาพ รวมทั้งให้บริการให้คำปรึกษาและซ่อมแซมบำรุงรักษาองค์อาคารให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นงานอุตสาหกรรมหรืออาคารพาณิชย์ต่าง ๆ
สวัสดิการ
1.เงินเดือนประจำ 2. กองทุนเงินทดแทนประกันสังคม 3. โบนัสประจำปี 4. มีการปรับเงินเดือนขึ้นประจำปี 5. การฝึกอบรมและการสัมมนา 6. เที่ยวประจำปี 7. อื่น ๆ ตามกฎหมายแรงงานกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท วิน เซิร์ฟ โปรดักส์ จำกัด
222 ซอยอ่อนนุช 70/1 แยก 2
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เว็บไซต์: www.winservepro.com
ใช้งานแผนที่