ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.แสนทวี
ดำเนินงานเกี่ยวกับงานซ่อมบ้านหลังการขาย
ซึ่งลูกค้าแจ้งซ่อมมา และงานประกันปีบ้านที่ครบกำหนด
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - ค่าโทรศัพท์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.แสนทวี
18/4 หมู่9
ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
ใช้งานแผนที่