บริษัท เค.จี.เอ็มเซอร์วิส จำกัด
เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น ดำเนินธุรกิจด้านตัวแทนออกของที่ได้รับอนุญาตจากกรมศุลกากร ระดับพิเศษเลขที่ 114 ให้บริการด้านศุลกากรนำเข้าและส่งออก ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ บริการติดตั้งเครื่องจักร และขนย้ายอุปกรณ์ต่างๆ ดำเนินการมา 24 ปี มีความประสงค์จะรับสมัคร บุคคลากรดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
-ชุดยูนิฟอร์ม , แจ็คเก็ต -ประกันสังคม , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ -เบี้ยขยันรายเดือน 600 บาทต่อเดือน และเบี้ยขยันรายปี 10,000 บาท โบนัสตามผลงาน -ประกันกลุ่มกรณีอุบัติเหตุ , เสียชีวิต และการรักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก -เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร , บวช , งานแต่งงาน, งานศพ ฯลฯ -เที่ยวประจำปี
ติดต่อ
บริษัท เค.จี.เอ็มเซอร์วิส จำกัด
เอสเอสพีทาวเวอร์ 2 เลขที่ 116/65,67 ชั้น 18 ถนนณ ระนอง
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ใช้งานแผนที่