ดูรามิกซ์ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์พิเศษที่ใช้ในงานก่อสร้าง เช่น ปูนแต่งผิวสกิมโค้ท ปูนปรับระดับพื้น วัสดุกันรั่ว-ซึม เป็นต้น
สวัสดิการ
ประกันสังคม ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ 500 บาท
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ดูรามิกซ์ จำกัด
54/87 ซ.แจ้งวัฒนะ 28 ถ.แจ้งวัฒนะ
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เว็บไซต์: www.duramix.co.th
ใช้งานแผนที่