กลุ่มวังขนาย เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมน้ำตาลรายใหญ่ของประเทศ มีโรงงานและเครื่องจักรที่ทันสมัย ในจังหวัดสุพรรณบุรี ลพบุรี นครราชสีมา และมหาสารคาม ผลิตน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ น้ำตาลทรายขาว น้ำตาลคาราเมล น้ำตาลทรายแดงฯลฯ เพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ
สวัสดิการ
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - สหกรณ์ออมทรัพย์
 • - ฌาปนกิจสงเคราะห์
 • - ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ปรับประจำตามผลงาน การันตีโบนัส 1 เดือน
 • - ยูนิฟอร์ม
 • - กีฬาสี
 • - ทำบุญวันเกิด เบี้ยเลี้ยง ค่าอาหารกลางวัน
 • - บ้านพัก น้ำ-ไฟ ฟรี
 • - เงินรับขวัญทายาท
 • - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี เป็นต้น
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท น้ำตาลวังขนาย จำกัด
43 อาคารไทยซี ซี ทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์: www.wangkanai.co.th
ใช้งานแผนที่