JobThai
Everest Textile (Thailand) Co.,Ltd.
1. ประกอบกิจการผลิต ผลิตภัณฑ์เส้นด้ายใยสังเคราะห์ สิ่งทอ ผ้าย้อมสี 2. ประกอบกิจการนำเข้ามาในประเทศไทยซึ่งวัตถุทุกชนิดชนิดทั้งที่เป็นวัตถุสำเร็จรูป หรือกึ่งสำเร็จรูป หรือวัตถุดิบรวมทั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการผลิตภัณฑ์ของบริษัท 3. ประกอบกิจการส่งออกผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตได้ตามวัตถุประสงค์ ข้อ 1.
สวัสดิการ
1. เบี้ยขยัน ตั้งแต่ 600 - 1,200 บาท 2. ประกันสังคม 3. ประกันชีวิตกลุ่ม (เมืองไทยประกันชีวิต) 4. โบนัสตามผลประกอบการ
zero position th
ติดต่อ
Everest Textile (Thailand) Co.,Ltd.
49 หมู่ 1 ถนนตลาดนัดวัดสร้อยฟ้า 70110