ห้างหุ้นส่วน เอ๊กซ์แพนด์ ชิปปิ้ง
ห้างหุ้นส่วน เอ๊กซ์แพนด์ ชิปปิ้ง เป็นห้างฯ ที่จัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ 2 สิงหาคม 2539 โดยดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้า ส่งออก สินค้า ซึ่งกำลังขยายการดำเนินงานให้เติบโตยิ่งขึ้น จึงต้องการหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามประกาศที่ระบุมาข้างล่างนี้
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - อาหารกลางวัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วน เอ๊กซ์แพนด์ ชิปปิ้ง
222 หมู่ 4 ถนนร่มเกล้า
แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ใช้งานแผนที่