สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นองค์กรอิสระ จัดตั้งขึ้นตามมติของคณะรัฐมนตรี ภายใต้การบริหารงานของกระทรวงอุตสาหกรรม
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันสุขภาพ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - สัมมนาประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ซ.ตรีมิตร ถ.พระราม 4
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์: http://www.thaitextile.org
ใช้งานแผนที่