สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นองค์กรอิสระ จัดตั้งขึ้นตามมติของคณะรัฐมนตรี ภายใต้การบริหารงานของกระทรวงอุตสาหกรรม
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันสุขภาพ
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - สัมมนาประจำปี
ติดต่อ
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ซ.ตรีมิตร ถ.พระราม 4
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์: www.thaitextile.org
ใช้งานแผนที่