บริษัท เมดิ เจอร์นัล จำกัด
เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 ดำเนินธุรกิจผลิตวารสารด้านการแพทย์ เภสัชกร และการพยาบาล
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เมดิ เจอร์นัล จำกัด
77/145 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 34 ถนนกรุงธนบุรี 10600