บริษัท ซิเคียวริตี้ อินโเวชั่น จำกัด
ดำเนินกิจการเกี่ยวกับ Electronic Security เช่น CCTV (กล้องวงจรปิด) ,Access Control ,Computer Network VoIP
สวัสดิการ
-ประกันสังคม -โบนัส -อบรม -ประกันสุขภาพ - OT
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ซิเคียวริตี้ อินโเวชั่น จำกัด
44/65 ม.5 หมู่บ้านเดอะแพลนท์ 10220
ใช้งานแผนที่