ขาย ติดตั้ง ซ่อม บำรุง ล้าง อัด ฉีด เครื่องปรับอากาศ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เจ. ที. แอร์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
469/1 ม.เปรมฤทัย ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ 10310
เว็บไซต์: www.jt-air.co.th