บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับบริการซักรีดเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งเป็นบริษัทฯ คุณภาพภายใต้แบรนด์ LinenCare และได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2015
สวัสดิการ
- เงินเดือน - ชุดยูนิฟอร์ม - ค่าเดินทาง - เงินช่วยเหลือฉุกเฉินต่างๆ - อาหารกลางวัน (ฟรี) - โบนัส (ตามผลประกอบการ) - ประกันสังคม - ประกันสุขภาพ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - งานเลี้ยงประจำปี - วันหยุดพักผ่อนประจำปี เป็นต้น
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท แอสเสท เวิรด์ เวกซ์ จำกัด
101/45 หมู่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เว็บไซต์: www.linencare.net
ใช้งานแผนที่