บริษัท หงษ์ทอง ออโต้แก๊ส จำกัด
บริการติดตั้งแก๊ส LPG NGV และเป้นศูนย์ตรวจสภาพ และจำหน่ายอุปกรณ์ สำหรับรถใช้แก๊สทุกชนิด
บริษัท หงส์ทองออโต้แก๊ส จำกัด ประสงค์รับสมัครงานเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจแก๊สรถยนต์ หลายตำแหน่ง หลายอัตราดังนี้
ตำแหน่ง
1.พนักงานรับรถ20ตำแหน่ง
2.พนักงานช่าง60ตำแหน่ง
3.หัวหน้าช่าง10 ตำแหน่ง
4.พนักงานอะไหล่10 ตำแหน่ง
5.ลูกค้าสัมพันธ์10 ตำแหน่ง
6.ธุรการ3 ตำแหน่ง
7.บัญชี10 ตำแหน่ง
8.พนักงานขาย20 ตำแหน่ง
9.พนักงานขับรถ3 ตำแหน่ง
คุณสมบัติผู้สมัครงาน
- ระดับการศึกษา ปวช. / ม.6 ขึ้นไป (หากตรงสาขาจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- อายุ 20 ปีขึ้นไป
- เพศชาย / หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นแล้ว)
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
-สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
-หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
3. รูปถ่าย 1 ใบ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
5. สำเนาทางการทหาร 1 ฉบับ
6. สำเนาบัตรประกันสังคม 1 ฉบับ
7. เอกสารการผ่านงาน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
สวัสดิการ
 • 1.เงินเดือนตามวุฒิ/โครงสร้าง
 • 2.ประกันสังคม
 • 3.อาหารกลางวัน
 • 4.โบนัสประจำปี
 • 5.โอที
 • 6.เบี้ยขยันอัตราก้าวหน้า(300-1,200 / ปี)
 • 7.ค่าครองชีพ 500 บาท/เดือน(อ้างอิงเบี้ยขยัน)
 • 8.ชุดฟอร์ม+รองเท้า(เฉพาะตำแหน่ง)
 • 9.ประกันชีวิต
 • 10.เงินกู้ยืมฉุกเฉิน
 • 11.วันหยุดพักร้อน
 • 12.วันลา(ตามกฎหมายแรงงาน)
 • 13.ทุนการศึกษา
 • 14.ค่าช่วยเหลืองานศพ(บุตร,บิดา-มารดา,คู่สมรส)
 • 15.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • 16.ค่าคอมมิชชั่น
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท หงษ์ทอง ออโต้แก๊ส จำกัด
39/15 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม
ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73000
เว็บไซต์: www.hongtonggas.co.th