บริษัท หงษ์ทอง ออโต้แก๊ส จำกัด
บริการติดตั้งแก๊ส LPG NGV และเป้นศูนย์ตรวจสภาพ และจำหน่ายอุปกรณ์ สำหรับรถใช้แก๊สทุกชนิด บริษัท หงส์ทองออโต้แก๊ส จำกัด ประสงค์รับสมัครงานเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจแก๊สรถยนต์ หลายตำแหน่ง หลายอัตราดังนี้ ตำแหน่ง 1.พนักงานรับรถ20ตำแหน่ง 2.พนักงานช่าง60ตำแหน่ง 3.หัวหน้าช่าง10 ตำแหน่ง 4.พนักงานอะไหล่10 ตำแหน่ง 5.ลูกค้าสัมพันธ์10 ตำแหน่ง 6.ธุรการ3 ตำแหน่ง 7.บัญชี10 ตำแหน่ง 8.พนักงานขาย20 ตำแหน่ง 9.พนักงานขับรถ3 ตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครงาน - ระดับการศึกษา ปวช. / ม.6 ขึ้นไป (หากตรงสาขาจะพิจารณาเป็นพิเศษ) - อายุ 20 ปีขึ้นไป - เพศชาย / หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นแล้ว) -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) -สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่ -หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 2. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ 3. รูปถ่าย 1 ใบ 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 5. สำเนาทางการทหาร 1 ฉบับ 6. สำเนาบัตรประกันสังคม 1 ฉบับ 7. เอกสารการผ่านงาน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
สวัสดิการ
1.เงินเดือนตามวุฒิ/โครงสร้าง 2.ประกันสังคม 3.อาหารกลางวัน 4.โบนัสประจำปี 5.โอที 6.เบี้ยขยันอัตราก้าวหน้า(300-1,200 / ปี) 7.ค่าครองชีพ 500 บาท/เดือน(อ้างอิงเบี้ยขยัน) 8.ชุดฟอร์ม+รองเท้า(เฉพาะตำแหน่ง) 9.ประกันชีวิต 10.เงินกู้ยืมฉุกเฉิน 11.วันหยุดพักร้อน 12.วันลา(ตามกฎหมายแรงงาน) 13.ทุนการศึกษา 14.ค่าช่วยเหลืองานศพ(บุตร,บิดา-มารดา,คู่สมรส) 15.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 16.ค่าคอมมิชชั่น
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท หงษ์ทอง ออโต้แก๊ส จำกัด
39/15 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม
ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73000
เว็บไซต์: www.hongtonggas.co.th