บริษัท เวลโกรว์ อินดัสทรีส์ จำกัด
บริษัท เวลโกรว์ เปิดดำเนินการ มากว่า� 17 ปีเป็นธุรกิจด้านการพัฒนา และจัดการที่ดิน เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม ในนิคมเวลโกรว์ และดำเนินการจัดการบริการด้าน น้ำประปา น้ำเสียให้กับ ผู้ประกอบการในนิคมคมเวลโกรว์�
สวัสดิการ
รถรับ - ส่ง ชุดฟอร์ม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพประกันสังคมประกันอุบัตุเหตุฯลฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เวลโกรว์ อินดัสทรีส์ จำกัด
78 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด กม.36 24180