บริษัท ซัน วิชั่น เทคโนโลยี จำกัด
เปิดดำเนินการแต่งแต่ปี2551 จนถึงปัจจุบัน ดำเนินธุรรับเหมาก่อสร้าง
สวัสดิการ
ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ซัน วิชั่น เทคโนโลยี จำกัด
4 ม. 7
ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180