บริษัท เอช.เอช.แอล.อินเตอร์เทรด จำกัด
บริษัท เอช.เอช.แอล. อินเตอร์เทรด จำกัด
เราเป็นบริษัทคนไทยที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายข้าวสาร
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มาเป็นเวลากว่า 28 ปี และกำลังขยายกิจการเพื่อรองรับการเจริญเติบโต เรามีความมุ่งมั่นในการสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โดยมีปรัชญาการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งต่อลูกค้าและพนักงานทุกคน โดยมุ่งเน้นที่จะให้พนักงานมีส่วนร่วมในความก้าวหน้าและความสำเร็จขององค์กรตามสายงานที่ท่านสนใจดังต่อไปนี้
1. หัวหน้าฝ่ายบัญชี-การเงิน
2. พนักงานธุรการบัญชี - รับ
3. พนักงานธุรการบัญชี - จ่าย
4. พนักงานฝ่ายบุคคล
5. พนักงานประสานงานเอกสารส่งออก
ุ6. พนักงานฝ่ายขาย
7. พนักงานฝ่ายการตลาด
6. อื่นๆ สอบถามเพิ่มเติม
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • วันหยุดตามประเพณี 13 วัน
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6 วัน (เมื่ออายุงานครบ 1 ปี)
  • โบนัสประจำปี
  • เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
  • เบี้ยขยัน
  • เงินช่วยเหลือค่าทำขวัญคลอดบุตรคนแรก
  • เงินช่วยเหลือตามโอกาสต่างๆ
  • อื่นๆ ตามกฏบริษัท
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอช.เอช.แอล.อินเตอร์เทรด จำกัด
อุดมสุข 51 สุขุมวิท 103
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
เว็บไซต์: www.hhlrice.com