บริษัท พีเอสจี อินเตอร์เทรด จำกัด
จัดจำหน่ายและส่งออก อุปกรณ์ดวงไฟรถยนต์และอุปกรณ์ประดับยนต์ สำนักงานใหญ่อยู่ที่ บริษัทวิเชียรไดนามิคอินดัสตรี จำกัด (www.wdi.co.th)
สวัสดิการ
 • มียูนิฟอร์มทุกตำแหน่ง
 • ประกันสังคม
 • ทุนค่าเล่าเรียนบุตร
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง,ที่พัก กรณีเดินทางต่างจังหวัด
 • สวัสดิการงานมงคลสมรส, งานฌาปนกิจศพ
 • ท่องเที่ยวประจำปี, กีฬาสี, สังสรรค์ปีใหม่
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โบนัสปีละ 2 ครั้ง
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัท พีเอสจี อินเตอร์เทรด จำกัด
  181/25 หมู่ 4 ถนนสนามบินน้ำ 11000
  เว็บไซต์: www.fitt.th.com
  ใช้งานแผนที่