บริษัท พีเอสจี อินเตอร์เทรด จำกัด
จัดจำหน่ายและส่งออก อุปกรณ์ดวงไฟรถยนต์และอุปกรณ์ประดับยนต์ สำนักงานใหญ่อยู่ที่ บริษัทวิเชียรไดนามิคอินดัสตรี จำกัด
(www.wdi.co.th)
สวัสดิการ
  • มียูนิฟอร์มทุกตำแหน่ง
  • ประกันสังคม
  • ทุนค่าเล่าเรียนบุตร
  • ค่าเบี้ยเลี้ยง,ที่พัก กรณีเดินทางต่างจังหวัด
  • สวัสดิการงานมงคลสมรส, งานฌาปนกิจศพ
  • ท่องเที่ยวประจำปี, กีฬาสี, สังสรรค์ปีใหม่
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • โบนัสปีละ 2 ครั้ง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีเอสจี อินเตอร์เทรด จำกัด
181/25 หมู่ 4 ถนนสนามบินน้ำ 11000
เว็บไซต์: www.fitt.th.com
ใช้งานแผนที่