บริษัท ดับเบิ้ล วิงสปิริต จำกัด เป็นผู้ดำเนินการสรรหาบุคลากร หนึ่งเดียวในประเทศไทยให้กับ บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด และกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ในเครือ เอ็น วาย เค กรุ๊ป บริษัท ยูเซ็น โลจิสติก (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านโลจิสติกส์มาเป็นระยะเวลา 45 ปี บริษัทฯ เป็นผู้บริการด้านพิธีการศุลกากร การจัดการนำเข้า-ส่งออกสินค้า เป็นตัวแทนออกของที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมศุลกากร บริการจัดส่งสินค้าทุกประเภท บริการขนส่งเคมีภัณฑ์ บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์สินค้า ตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ และบริการซ่อมบำรุงตู้คอนเทนเนอร์ ทั้งตู้สินค้า และตู้เย็น บริการด้านคลังสินค้า บริการรับฝากตู้คอนเทนเนอร์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ปัจจุบันบริษัทฯ กำลังเปิดรับบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เข้าร่วมงานเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายผลตอบแทนที่ดี สวัสดิการต่าง ๆ รวมทั้งความก้าวหน้าในสายอาชีพที่มั่นคง
สวัสดิการ
1.ค่าล่วงเวลา, เบี้ยขยัน, ค่ากะ, เบี้ยเลี้ยงค่าเที่ยว, เงินโบนัส 2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันสังคม 3.ค่ารักษาพยาบาล 4.ตรวจสุขภาพประจำปี 5.ชุดยูนิฟอร์ม 6.ทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน 7.เงินช่วยเหลือกรณีสมรส คลอดบุตร และฌาปนกิจ 8.กิจกรรมสันทนาการ ท่องเที่ยวประจำปี 9.การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการทำงานตามสายอาชีพ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Double Wing Spirit Service Co., Ltd.
2525 อาคาร 2 เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้น7
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
วิธีการเดินทาง
รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) ลงสถานีศูนย์สิริกิตติ์