EAGLE LOGISTICS LIMITED.
ประกอบธุรกิจ Freight Forwarder นำเข้า-ส่งออก ทั้งทาง Seafreight และ Airfreight
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
EAGLE LOGISTICS LIMITED.
216/25 ชั้น9 แอลพีเอ็น ทาวเวอร์ ถนนนางลิ้นจี่
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120