บริษัท ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดำเนินธุรกิจนำเข้าเครื่องมือแพทย์ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ มากกว่า 20 ปี มีลูกค้าทั้งในภาครัฐและเอกชนกว่า 1,000 ราย เครื่องมือที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่าย ได้รับการคัดเลือกเป็นพิเศษจากผู้ผลิตชั้นนำ จากทวีปอเมริกา และยุโรป อาทิ เครื่องมือแพทย์ ภายใต้ผลิตภัณฑ์ Fujifilm ประเทศญี่ปุ่น
ติดต่อ
บริษัท ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
62/123 ซอยอมรพันธ์ 4
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: http://www.sei.co.th