บริษัท เคมาพัน เอเซีย จำกัด
บริษัทเป็นธุรกิจประเภทซื้อมาขายไปจำหน่ายเกี่ยวกับระบบเครื่องกรองน้ำขนาดใหญ่ติดตั้งตามโรงงานนำเข้าและส่งออกไปยังต่างประเทศหลายๆประเทศ
สวัสดิการ
เงินเดือน ประกันสังคม โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เคมาพัน เอเซีย จำกัด
160 ซอยศรีบำเพ็ญ ถ.พระราม 4 ช่องนนทรี 10120