บริษัทเอเซียอุตสาหกรรมหลอดไฟ จำกัด เป็นผู้ผลิตหลอดไฟ SILVER LIGHT เพื่อการส่งออก ได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพ ISO 9001:2008 และ ISO 14001:2004
สวัสดิการ
  • เบี้ยขยัน, พักร้อน, รถรับส่ง, ชุดฟอร์ม และอื่นๆ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • โบนัสตามผลประกอบการ
  • สิทธิซี้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทราคาพนักงาน
  • (พนักงานขายมีค่าคอมมิชชั่นด้วย)
ติดต่อ
บริษัท เอเซียอุตสาหกรรมหลอดไฟ จำกัด
199 ม.2 ถ.พุทธรักษา (ใกล้สามแยกการไฟฟ้า)
ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เว็บไซต์: www.asialamp.com
ใช้งานแผนที่