บริษัท จัดหางาน เคไอที เอชอาร์ คอนซัลติ้ง จำกัด
KIT HR Consulting Recruitment is a professional recruitment agency based in Bangkok, providing a full range of Human Resources Solutions. Our services include Permanent & Contract Recruitment, Training, HR consulting and Executive Search across a wide range of industries such as Manufacturing (European, Japanese in Automotive, Petrochemical, Electronics etc. ), IT, Insurance, Service and Trading business for local and joined venture companies in Thailand. < ไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการใดๆ จากผู้สมัคร >
สวัสดิการ
ตามที่บริษัทลูกค้ากำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท จัดหางาน เคไอที เอชอาร์ คอนซัลติ้ง จำกัด
เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี ชั้น 27 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์: www.kitrecruitment.com
ใช้งานแผนที่