บริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด
BANPONG SUGAR CO.,LTD ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตน้ำตาลทรายเพื่อการบริโภคภายในประเทศ และเพื่อการส่งออก ต้องการรับสมัครพนักงานเพื่อเข้าทำงานประจำที่โรงงาน จ.ราชบุรี
สวัสดิการ
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - กองทุนออมทรัพย์
  • - ประกันอุบัติเหตุ
  • - เงินช่วยเหลือค่าทำศพ(กรณีเสียชีวิต)
  • - เครื่องแบบพนักงาน
  • - บ้านพักสวัสดิการ
  • - เงินรางวัลตามเป้าหมาย
  • - เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด
3/11 หมู่18 ถ.แสงชูโต
ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
เว็บไซต์: www.banpongsugar.com