บริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด
BANPONG SUGAR CO.,LTD ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตน้ำตาลทรายเพื่อการบริโภคภายในประเทศ และเพื่อการส่งออก ต้องการรับสมัครพนักงานเพื่อเข้าทำงานประจำที่โรงงาน จ.ราชบุรี
สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - กองทุนออมทรัพย์ - ประกันอุบัติเหตุ - เงินช่วยเหลือค่าทำศพ(กรณีเสียชีวิต) - เครื่องแบบพนักงาน - บ้านพักสวัสดิการ - เงินรางวัลตามเป้าหมาย - เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด
3/11 หมู่18 ถ.แสงชูโต
ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
เว็บไซต์: www.banpongsugar.com