บริษัท สเตพไวส์ จำกัด และบริษัทในเครือ ดำเนินกิจการธุรกิจ มากว่า 20 ปี ในงานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร, ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ, ระบบสุขาภิบาลป้องกันอัคคีภัยและพลังงานทดแทน รวมถึงการผลิตและจำหน่ายเสาสัญญาณ โทรคมนาคม
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • เบี้ยเลี้ยง (ต่างจังหวัด)
 • ค่าน้ำมัน (ตามตำแหน่ง)
 • ค่าโทรศัพท์ (ตามตำแหน่ง)
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ยูนิฟอร์ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัท สเตพไวส์ จำกัด
  27/17 หมู่ที่ 4
  ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
  เว็บไซต์: www.stepwisegroup.com
  ใช้งานแผนที่