บริษัท สเตพไวส์ จำกัด และบริษัทในเครือ ดำเนินกิจการธุรกิจ มากว่า 20 ปี ในงานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร, ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ, ระบบสุขาภิบาลป้องกันอัคคีภัยและพลังงานทดแทน รวมถึงการผลิตและจำหน่ายเสาสัญญาณ โทรคมนาคม
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • เบี้ยเลี้ยง (ต่างจังหวัด)
  • ค่าน้ำมัน (ตามตำแหน่ง)
  • ค่าโทรศัพท์ (ตามตำแหน่ง)
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ยูนิฟอร์ม
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ
  • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
8 ตำแหน่ง
ติดต่อ
บริษัท สเตพไวส์ จำกัด
27/17 หมู่ที่ 4
ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
เว็บไซต์: www.stepwisegroup.com
ใช้งานแผนที่