เป็นองค์กรที่ให้บริการด้านการขนส่งระหว่างประเทศ หรือ โลจิสติกส์ ที่มีคุณภาพ ครบวงจร และด้วยเครือข่ายที่มีทั่วโลก ให้บริการทั้งการขนส่งทางเรือ ทางอากาศ และพิธีการศุลกากรทั่วทุกทวีป
สวัสดิการ
เงินเดือน, โบนัส, ประกันสังคม, กองทุน และอื่น ๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Scanwell Logistics (Thailand) Co., Ltd.
729/55-57 ถ.รัชดาภิเษก 10120
เว็บไซต์: www.Scanwell.com
ใช้งานแผนที่