บริษัท เจคทิค จำกัด
วางแผนและดำเนินการจัดทำโฆษณาและสื่อต่างๆ รวมทั้งรับออกแบบผลิตภัณฑ์และบูธแสดงสินค้าและโฆษณา บริษัทรับงานทั้งในและต่างประเทศ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง ใช้เวลาเดินทาง 10 นาทีจากสถานี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เจคทิค จำกัด
33/73-74 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ชั้น15 10500
ใช้งานแผนที่